تعهد ما نسبت به محصولات مان

فرش دیبا جهت آسودگی خاطر مشتریان خود تمام فرش ها را با گارانتی در اختیار آنها قرار می دهد.

با ثبت ضمانت نامه یا گارانتی فرش خریداری شده خود، ما را در جهت ارائه خدمات بهتر یاری فرمایید.