گالری دیبا

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی

cover-video-2
پخش ویدیو

   نمایشگاه فرش ماشینی 1400

پخش ویدیو

   مسیر ورودی نمایشگاه 

پخش ویدیو

   فضای داخلی نمایشگاه 

شعب فرش دیبا

cover-video-satarkhan
پخش ویدیو
پخش ویدیو
cover-video-shariati
پخش ویدیو
cover-video-molavi
پخش ویدیو