گالری دیبا

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی

cover-video-2
نمایش ویدیو درباره cover-video-2

   نمایشگاه فرش ماشینی 1400

پخش ویدیو

   مسیر ورودی نمایشگاه 

نمایش ویدیو درباره cover-video-1

   فضای داخلی نمایشگاه 

شعب فرش دیبا

cover-video-satarkhan
نمایش ویدیو درباره cover-video-satarkhan
نمایش ویدیو درباره cover-video-rasht
cover-video-shariati
نمایش ویدیو درباره cover-video-shariati
cover-video-molavi
نمایش ویدیو درباره cover-video-molavi